Skip to content →

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tietosuoja / GDPR
Lyhyesti EU:n tietosuoja-asetuksesta

Tietosuoja-asetus pitää sisällään uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Olennaista uudessa tietosuoja-asetuksessa on riskiperusteinen lähestymistapa sekä rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjältä vaaditaan erityistä huolellisuutta käsiteltäessä arkaluontoisia tietoja. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se toimii asetuksen mukaisesti.

Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolta.

Tilitoimisto eMappi henkilötietojen käsittelijänä

Tietoturva tilitoimistossa varmistetaan sekä teknisin että organisatorisin toimenpitein. Henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

Tilitoimisto eMapissa käytössä olevat ohjelmistot

Tilitoimistos eMapin käytössä olevat ohjelmistot ja niistä vastaavat ohjelmantoimittajat ovat osaltaan henkilötietojen käsittelijöitä. Linkki ohjelmistotoimittajan tietosuojaa koskeville sivulle: Visman yksityisyydensuoja –sivut (Visma Fivaldi)

Henkilötietojen käsittelyn kesto

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkän kuin
palveluita toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää
tietojen säilyttämistä.

Lainsäädännön edellyttämän säilytysajan jälkeen tilitoimistolla on oikeus ja velvollisuus hävittää tiedot.

Henkilötietojen maantieteellinen sijainti

Tilitoimisto käsittelee henkilötietoja ainoastaan vain Suomessa ja muissa EU/ ETA-maissa.

Tarkastusoikeus

Henkilötietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä tilitoimistoon Sari Varjoselle sari.varjonen (at ) e-mappi.fi tai Lintukuja 5, 09810 Nummi. Tarkastuspyynnön yhteydessä tarkastamme pyytäjän henkilöllisyyden, joten vauraudu esittämään henkilöllisyystodistus.

Lisätietoja tarkastusoikeudesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen

tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Sari Varjoselle: sari.varjonen (at) e-mappi.fi tai Lintukuja 5, 09810 Nummi

Lisätietoja tiedon korjaamisesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Tietojen luovutukset

Tilitoimisto saa luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan lukien asiakkaan yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja, sekä viranomaiset. Tilitoimisto ei luovuta henkilötietoja lakisääteisten luovutusten lisäksi muille kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa/pyyntöä.

Tilitoimisto voi käsitellä tietoja anonymisoituna asiakaspalvelun kehittämiseen ja tietojen tuottamiseen asiakkaille sekä luovuttaa tietoja anonymisoituna viranomaisille (esimerkiksi Tilastokeskus) näiden lakiin perustuvan oikeuden nojalla.